Light Painting

-zmyslové vnímanie z inej perspektívy-

-zmyslové vnímanie z inej perspektívy-

Kreslenie svetlom je ineraktívna inštalácia umožňujúca spoznať vizuálnu tvorbu nevšednou cestou.

Pri kreslení UV svetelným perom sa na špeciálom plátne zachytáva svetelná stopa.

V danom procese sa stáva účastník autorom a záleží len na ňom a jeho schopnostiach, akým spôsobom svetelné pero využije a aký bude výsledok jeho tovrby.

Trik spočíajúci v docielenom efekte závisí od použitia UV svetelného pera a svetlo-citlivého plátna, ktoré si nakreslené dielo ponechá v závislosti od svetelnýh podmienok (30s – 2min).

Následne sa obraz pomaly vytráca, tým prenecháva priestor pre tvorbu inému účastíkovi, a pominuteľnosť zároveň umocňuje v danom tvorcovi zážitok a podnecuje k ďalšej tvorbe

Kontaktujte nás

Please enter a valid email address.
Fill out this field
Fill out this field

Zdieľajte našu prácu s kýmkoľvek

Ďalšie

Menu